Borověnka  na letošním Zpěváčku

 

V sobotu 25. března se vybrané děti z Borověnky zúčastnily krajského kola soutěže Zpěváček v Pacově. V kategorii nejmladších dětí do 9 let se na druhém místě umístila Alžběta Křenková, v kategorii nejstarších od 15 let zvítězila Eliška Křenková. V hlavní kategorii pro zpěváčky od 10 do 15 let postoupili Michal Kubík a Anežka Křenková do desetičlenného finále. V něm pak Míša obsadil krásné čtvrté místo a postoupil do Českého zemského kola soutěže Zpěváček v Domažlicích. Anežka obsadila místo páté a je první náhradnicí do zemského kola. Kromě toho vystoupí naši úspěšní zpěváčci také 22. dubna na koncertě zpěváčků v Třebíči. Zpěváčky doprovodila muzika souboru Borověnka pod vedením Šárky Blechové. 

 

 

Zpět